Kamy’s tools chuyên phân phối các loại bộ taro ta rô bàn ren bulong hay còn được gọi là bộ taro bàn ren bu lông, ta rô ren bulong, bàn ren là bộ dụng cụ chuyên dùng để tạo ren trong ren ngoài cho các bulong thép, đai ốc bu lông. Tùy theo kích cỡ đai ốc hay bulong thép mà người ta sản xuất ra các bộ taro ta rô bàn ren bulong tương ứng với kích cỡ bulong đai ốc thép đó. Bộ taro ta rô thường dùng để tạo ren trong và bàn ren để tạo ren ngoài. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm bộ taro ta rô bàn ren bulong.

Filter