Kamy’s tools chuyên phân phối các loại thiết bị taro ren ống hay còn được gọi là thiết bị ren ống, thiết bị ta rô ren, là dụng cụ tạo ren trong hay ren ngoài cho các loại bulong hay ống sắt tráng kẽm. Tùy theo đường kính lớn nhỏ mà người ta tạo ra thiết bị taro ren ống tương ứng với kích cõ bulong hay ống sắt cần tạo ren.

Filter