kamy’s tools chuyên phân phối các công cụ dụng cụ kìm ép cos thủy lực hay còn được gọi là kìm bấm cos bằng thủy lực, kìm ép cos, kìm bấm cos, là dụng cụ bấm ép các đầu cos điện hoạt động bằng thủy lực. Tùy theo kích cỡ đường kính lớn nhỏ của đầu cos điện cần ép mà kìm ép cos thủy lực được thiết kế với nhiều loại và cấu tạo phù hợp với đầu cos điện tương ứng cần bấm ép. Thông thường kìm ép cos thủy lực được tích hợp bơm thủy lực sẵn vào trong kìm ép để hoạt động độc lập mà không cần dùng đến bơm thủy lực bên ngoài. Đối với các loại đầu cos điện lớn hơn 400mm2 thì khi đó người ta mới chia kìm ép cos thủy lực ra làm 2 bộ phận là đầu ép cos thủy lực và bơm thủy lực hoạt động riêng biệt để tạo đầu ép cos có khả năng ép với tải trọng lớn hơn để bấm ép các đầu cos điện chặt hơn cứng hơn không bị lỏng lẻo cho các đầu cos điện lớn. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm kìm ép cos thủy lực.

Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Kìm ép cos thủy lực HHY-300E TLP ép lục giác 11 tấn 16-300mm2
Filter