kamy’s tools chuyên phân phối các loại kìm siết đai inox, kềm siết đai inox, dụng cụ siết đai inox, cảo đai inox, là dụng cụ cầm tay chuyên dùng để siết cảo dây đai inox căng lại để đóng đai kiện siết cột cố định dây đai inox vào một vật nào đó. Tùy theo kích cỡ lớn nhỏ của dây đai inox mà người ta thiết kế kìm siết đai inox tương đương với dây đai inox đó để sử dụng phù hợp. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm kìm siết đai inox.

kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
kìm siết đai inox
Filter