Kamy’s tools chuyên phân phối các loại kìm cắt cáp nhông hay còn được gọi là kéo cắt cáp nhông, kéo cắt cáp, kìm cắt cáp nhông trợ lực với nhiều model đường kính cáp khác nhau. Tùy theo đường kính và kết cấu của cáp điện cần cắt mà người ta chia kìm cắt cáp nhông ra làm nhiều loại khác nhau. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm kìm cắt cáp nhông.

Filter