Kamy’s tools chuyên phân phối các kìm bấm cos hay còn được gọi là kìm bấm cote, kềm bấm cos, là dụng cụ bấm cos điện bằng tay với nhiều tiết diện đườnh kính khác nhau. Tùy theo thiết kế và đường kính lớn nhỏ của đầu cos điện lớn nhỏ mà người ta chia kìm bấm cos ra làm nhiều loại khác nhau. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm kìm bấm cos.

Filter