Cần siết lực hay còn được gọi là cần chỉnh lực, cần lực, được thiết kế như cần tự động có đảo chiều trái phải nhưng có thể chỉnh cỡ lực muốn siết. Tùy theo cỡ lực lớn nhỏ mà người ta thiết kế ra làm kích cỡ lực lớn nhỏ khác nhau và cần siết lực dài ngắn khác nhau.

Filter