Kamy’s tools chuyên phân phối các loại bơm dầu thùng phuy bơm can hóa chất hay còn được gọi là bơm dầu thùng phuy, bơm can hóa chất, là một dụng cụ cầm tay chuyên dùng để chiết lấy xăng dầu hóa chất trong thùng phuy ra và di chuyển đến một nơi khác. Tùy theo loại hóa chất, dầu, xăng, mà người ta chế tạo ra bơm dầu thùy phuy bơm can hóa chất tương ứng với loại hóa chất đó để sử dụng. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin sản phẩm bơm dầu thùy phuy bơm can hóa chất.

Filter